WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy Hurtowni Elektrotechniczej LED, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://hurtownia-elektryczna-led.pl/ umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Hurtowni Elektrotechniczej LED są podane w złotych polskich.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
3. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego użytkownika, udostępnionego przez Hurtownie Elektrotechniczną LED  na stronach sklepu internetowego.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Hurtownia Elektrotechniczna LED zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
6. Zamówienie realizowane jest w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia (w 99% przypadków jest to 1dzień).
7. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracji użytkownika nie będą rozpatrywane.
8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu rejestracji użytkownika.
9. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
10. Koszty wysyłki poza terytorium Polski są ustalane indywidualnie (kwota zależy od wagi paczki).
11. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Hurtownie Elektrotechniczą LED.


REKLAMACJE
12. Wszystkie towary objęte są gwarancją.
13. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem market@elektro-led.pl , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. FORMULARZ REKLAMACJI

Reklamacje Hurtownia LED.docRABATY
14. Warunkiem uzyskania rabatu jest stała współpraca z Hurtownią Elektrotechniczną LED. Rabaty w zależności od artykułu sięgają nawet 25%

PRAWO ZWROTU 
15. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwraca koszt produktu powiększony o koszt dostawy, jaki poniósł kupujący podczas zakupów. Kupujący ponosi bezpośredni koszt odesłania towaru.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
Hurtownia Elektrotechniczna sp. Z o.o.
ul. Kołłątaja 9
46-200 Kluczbork

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Odstąpienie_od_umowy Hurtownia LED.doc

Zgodnie z przytoczoną ustawą zwrotowi nie podlegają:
- towar sprowadzany na zamówienie

Zasady zwrotu towaru zakupionego przez Internet:
Klient ma prawo w terminie 14 dni od daty zakupu do zwrotu towaru bez podania przyczyny. Zwrotu towaru należy dokonać wysyłając zakupiony towar w oryginalnym opakowaniu z dołączonym dowodem zakupu oraz z podaniem swoich danych personalnych wraz z numerem konta bankowego w celu przelania należności. Zwrot towaru zostanie zaakceptowany tylko w sytuacji kiedy zwracany towar nie będzie nosił żadnych śladów użytkowania oraz widocznych uszkodzeń, będzie technicznie sprawny. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie w terminie do 7 dni. Zwrotowi podlega tylko i wyłącznie wartość zakupionego towaru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271.